Kontakt

Våra kontaktuppgifter och var vi finns.

Kontor

Larm & Teletjänst AB

Besöksadress Trevingevägen 2

Postadress Trevingevägen 2, 167 33 Bromma

Telefon 08-505 719 00

  Personal

  Anders Kullberg 

  Försäljning/Projektledning Brand 

  070 – 655 77 73

  anders.kullberg@larmtele.com

  Stefan Gelin 

  Försäljning/Projektledning Brand 

  073 – 655 66 96 

  stefan.gelin@larmtele.com

  Mathias Eriksson

  Ansvarig SBA

  08-50571012

  mathias.eriksson@larmtele.com

  Robert Persson

  Försäljning Säkerhet 

  08 505 719 15 

  robert.persson@larmtele.com

  Mikael Eriksson

  Projektledning Säkerhet 

  08 – 505 719 03 

  mikael.eriksson@larmtele.com

  Susanne Lindberg

  Ekonomi & Administration

  08-505 719 09 

  susanne.lindberg@larmtele.com

  Martin Limpar 

  Serviceansvarig Brand

  08 – 505 719 05 

  martin.limpar@larmtele.com