Produkter/tjänster

Våra tekniker står för djup praktisk kompetens inom områdena brand- och säkerhetsteknik. De har gedigen erfarenhet från komplicerade systemlösningar i känsliga miljöer.

Vi arbetar med brandskydd samt säkerhetslösningar och erbjuder bland annat tjänster inom följande områden:

 • Riskanalys (analys och utvärdering)
 • Projektering och tekniska beskrivningar
 • Projektledning
 • Dokumentation
 • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
 • Utbildning
 • Entreprenader

Uppdragsgivare som vi vänder oss till är fastighetsägare, förvaltare och verksamhetsansvariga i offentliga och kommersiella fastigheter, samt samarbetspartners inom bygg- och byggkonsult.

Genom att vi är obundna till olika leverantörer av utrustning och system, kan vi prioritera dina behov utifrån de specifika förutsättningar som gäller i varje enskilt fall.

Med Larm & Teletjänst AB får du:

 • Trygghet och säkerhet i ditt personliga ansvar att kunna leva upp till lagen om skydd mot olyckor.
 • En kompetent personlig rådgivare inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), samt brand- och säkerhetsteknik.
 • En opartisk konsult som ger dig de bästa förutsättningarna att ”landa rätt” i upphandlingar och systemdesign.
 • En fristående projektledare som i praktisk handling tar ansvar för samordning av externa och interna intressenter. En neutral konfliktlösare.