Brand

Vår kompetens, våra produkter och tekniska lösningar hjälper dig skydda människor och egendom.

Vi tar hand om helheten och gör det enkelt för våra kunder. Med många års erfarenhet så har vi ett stort kontaktnät och utför både stora och mindre arbeten. Vi arbetar enligt gällande SBF och EN (Europeiska Normer) regelverk.

Bland våra lösningar och produkter kan nämnas brandprojektering, konsultation, systematiskt brandskyddsarbete samt brand- och utrymningslarm, brandgasevakuering, rökluckor, nödbelysning, spjäll, branddörrar, släckanläggningar och larmöverföring.

Inom brand har vi bland annat tjänster för:

Läs mer om dem nedan eller titta på våra referenser.

Några av våra samarbetspartners


Brandlarm


Butik på Birger Jarlsgatan i Stockholm har ett brandlarm som inte ska synas i butiken – ett system som analyserar luft som sugs ur lokalerna.

En brandlarmanläggning ska upptäcka en brand så tidigt som möjligt för att man kan kunna ta till rätt åtgärder för att släcka branden. För att en brandlarmanläggning ska uppnå sitt syfte krävs det att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser och är kopplad till en larmcentral. Låt oss diskutera rätt lösning för er. 

Utrymningslarm med talat meddelande


En anläggning med talat meddelande aktiveras manuellt av speciellt utsedda personer eller automatisk från en brandlarmanläggning om en sådan finns i fastigheten. Anläggning för talat meddelande används även som högtalarsystem för utrop och för att spela musik. Våra talade utrymningslarm är kostnadseffektiva och av högsta kvalitet.

Vi har installerat ett heltäckande högtalarsystem där fastighetsägaren reducerat kostnaden med 40%. 

Nödbelysning


Kungliga Operan – med specialtillverkade hänvisningsarmaturer som passar in i de anrika miljöerna.

Vid utrymning av en lokal så ska man kunna hitta ut även om man inte känner till lokalerna eller om lokalerna är svårnavigerade. För att lyckas med detta krävs ofta skyltar med vägledande markeringar eller nödbelysning. Låt oss vägleda er med rätt lösningar. 

Brandgasevakuering


Ventilering av brandgaser är viktigt då det begränsar spridning av rök, värme och bränder inom byggnader. Samtidigt möjliggör det räddningstjänstens arbete, säkrar flyktvägar och därmed, viktigast av allt, räddar liv.

Röklucka
I BRF Killingen 22 Stockholm byggde vi om en taklucka till röklucka, en kostnadseffektiv lösning där vi återanvände mycket av byggnadskonstruktionen.

Branddörrar


Hos Sveriges arkitekter vill man skapa en öppen känsla mellan trapphus och kontor. Det löstes med magnetuppställda dörrar med rökdetektor som aktiverar dörrarna vid brand.

Branddörrar är viktiga som brandcellsgräns. Med rätt installation kan liv räddas, bränder och brandskador minimeras. Vi förser bland annat dörrar med lister, stängning och brandstyrningar.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Safekeep appen


Ett systematiskt brand­skydds­arbete är ett sätt att ha ordning och reda i sitt brand­skydd. Det är lag­stadgat för dig som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i en. Vi inventerar kontorets brand­skydds­utrustning, skapar policies och lägger upp dem i vår app – Safekeep. Då kan du kan ha ordning på brand­skyddet och göra enkla kontroller själv via appen 

Vi organiserar och hjälper kunder i pappersform eller via vår app Safekeep.

Service & underhåll samt jour 7/24/365


Som anläggningsskötare kan du ringa oss för att få telefonsupport och vägledning. Avtalskunder får hjälp dygnet runt

Vi levererar telefon­support, service och underhåll samt periodiska kvartals- halvårs eller årsprov. Vi är även anläggnings­skötare, levererar support och service dygnet runt. Våra avtals­kunder får självklart sina löpande service­rapporter digitalt. Vi kan alla brandlarm­fabrikat. Självklart åker vi ut till dig vid allvarligare fel eller om du vill prova larmet.

Utrymningsplaner


Det är viktigt att alla som besöker eller jobbar på en arbetsplats känner till var utrymningsvägar, larmknappar, släckutrustning och återsamlingsplats finns. Alla arbetsplatser ska därför ha utrymningsplaner utplacerade där besökare eller personal passerar. En rekommendation är att placera dessa vid entréer och minst en på varje våningsplan.

Vi utformar och sätter upp utrymningsplaner i offentliga miljöer och på arbetsplatser.

Brandsläckare


Brandskyddsutrustningen kan integreras i sin miljö.

Brandsläckarna placeras ut strategisk och tillgängligt. De integreras och anpassas för sina miljöer vid behov  Vi erbjuder också löpande service och underhåll.

Utrymningslarm


Ett utrymningslarm ska ljuda för att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan ske på grund av brand, gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara. Ett utrymningslarm kan aktiveras automatiskt eller manuellt ofta som en del av en hel larmanläggning.  Boverkets byggregler kräver utrymningslarm för samlingslokaler, hotell och bostäder. För bostäder räcker det med brandvarnare.

Vi bygger ca 50 st utrymningslarm per år i bostäder, kontor, skola, butik och inom vårdanläggningar – från små kostnadseffektiva system med bara en detektor till stora avancerade system

Referenser


Anders Kullberg 

Försäljning/Projektledning Brand 

070 – 655 77 73

anders.kullberg@larmtele.com

Stefan Gelin 

Försäljning/Projektledning Brand 

073 – 655 66 96 

stefan.gelin@larmtele.com

Mathias Eriksson

Ansvarig SBA

08-50571012

mathias.eriksson@larmtele.com

Martin Limpar 

Serviceansvarig Brand

08 – 505 719 05 

martin.limpar@larmtele.com

Susanne Lindberg

Ekonomi & Administration

08-505 719 09 

susanne.lindberg@larmtele.com