Säkerhet

Säkerhetslösningar hjälper dig avgöra vem som skall få komma in. Och vem som inte skall få det.

Larm & teletjänst AB erbjuder en omfattande portfölj av beprövade produkter, tjänster och lösningar inom området säkerhet. Vi har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten och kan föreslå en kostnadseffektiv lösning som passar just dina behov och förutsättningar.

Bland våra lösningar och produkter kan nämnas konsultation inom säkerhet och näraliggande områden samt inbrottslarm, överfallslarm, passagesystem, kodlås, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem. Vi tar helhetsansvaret från installation av larm till väktare och det till en fast månadskostnad. 

Inom säkerhet har vi bland annat tjänster för:

Läs mer om dem nedan eller titta på våra referenser.


Några av våra samarbetspartners:

Bokningssystem


Ersätt fysiska bokningstavlor och nycklar med ett digitalt bokningssystem. Tvättstuga och andra faciliteter kan bokas direkt på skärm, dator eller mobil. Bokningssystemen är ofta enkla att använda och ökar flexibiliteten för användaren. Problem med dubbelbokningar och överskridna tvättider försvinner samtidigt som tryggheten ökar.

Drift & Service


Alla tekniska system behöver underhållas. Beroende på vilket system du har skapar vi ett underhållsavtal som är rimligt och kostnadseffektivt. Vid lämpliga tidsintervall återkopplar vi med nödvändig information. Vi upplyser er om något behöver åtgärdas och vilka kostnader som eventuellt kan uppstå. Kontakta oss för en problemfri vardag. 

Fjärrsupport


Vi har olika lösningar för support av de system vi installerar. Enklast är att vi lägger in ett program redan vid installationen som gör att systemen kan hanteras från vår driftcentral, så kallad fjärrsupport. Enkla åtgärder kan då utföras utan att blanda in resor för tekniker och väntetider som kan vara irriterande. Med rätt supportavtal har du ett system som fungerar och du kan fokusera på annat än att sitta i telefonkö.    

Inbrottslarm


Ett inbrottslarm är ofta ett bra skydd mot inbrott. Larmet kan kopplas till en larmcentral och du kan också få automatiska meddelanden via mobilen om något händer. Med vibrationsdetektorer på fönster och dörrar, samt med kameror ökar du säkerheten ytterligare och du kan dokumentera eventuella överträdelser. Vi är en oberoende leverantör av larm och kan med vår erfarenhet ta fram den bästa lösningen. Låt oss diskutera vad ett tryggt hem innebär för er.

Uppkopplade inbrottslarm.

Kameraövervakning


Vill du minska risken för skadegörelse, klotter, inbrott, överfall och stölder? Med kameraövervakning får du både en brottsförebyggande och en brottsuppklarande effekt. Kameror kan vara placerade inom- eller utomhus, vara kopplade till larmcentral och du kan få automatiska larm via mobilen. Vill du ha stillbilder eller rörligt, behöver du hög upplösning? Låt oss tillsammans diskutera möjligheterna.   

Lås & mekanik


Larm & Teletjänst gör din vardag enklare genom att du slipper nyckelhantering och kan genom centraliserad styrning ge personer varierande behörighet beroende på behov och tidsperiod. Några av våra upplåsningsmöjligheter är bland annat:

  • Traditionella nycklar
  • Kortläsare
  • Elektroniska lås
  • Digitala lås
  • Digitala nycklar
  • Passerbrickor
  • NFC
  • Mobila lås

Passersystem


Dags att byta ut gamla nycklar mot ett modernt passersystem? Eller vill ni ha ett integrerat system som fungerar i hela fastigheten med olika behörighetsnivåer? Med elektroniska nycklar, blippar, taggar eller brickor, oavsett vad du kallar dem kan du lätt spärra gamla och tilldela nya. Det är också lätt att administrera och spar därmed  både tid och pengar. Låt oss hjälpa er att komma igång. 

Personlarm


Med ett personlarm ökar du säkerheten hos de individer som snabbt kan behöva komma i kontakt med en larmcentral. Med etablerade rutiner, en tydlig handlingsplan och kontakt med en larmcentral som agerar så blir personlarmet en trygghet för innehavaren. Låt oss diskutera de olika lösningar som marknaden erbjuder. 

Porttelefoni


En porttelefon gör det enkelt att kommunicera och välkomna besökare och ser till att er port är låst En porttelefon gör det enkelt att kommunicera och välkomna besökare. Den ser också till att er port är låst för obehöriga.  Porttelefonen kan kopplas till olika smarta passersystem som gör det enkelt att fjärröppna dörrar från den plats du befinner dig på. Portelefonen kan också kopplas till en kamera så du kan se din besökare. Det finns en mängd olika lösningar från en enskild dörr eller port upp till större installationer. Låt oss ta en diskussion om just ert behov.

Referenser


Kontakta oss

Robert Persson

Försäljning Säkerhet 

08 505 719 15 

robert.persson@larmtele.com

Mikael Eriksson

Projektledning Säkerhet 

08 – 505 719 03 

mikael.eriksson@larmtele.com